Sollicitatieprocedure

Na je sollicitatie ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de vacature wordt een benoemingsadviescommissie en een benoemingscommissie geformeerd. Je hoort uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Sollicitatiegesprek

Via de afdeling P&O ontvang je de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met de benoemingsadvies- en/of de benoemingscommissie.  Na dit gesprek word je gebeld en geïnformeerd over de bevindingen en conclusie. Wanneer beide partijen positief zijn, wordt een arbeidsvoorwaardengesprek ingepland.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd door de  HR-beleidsadviseur. In dit gesprek komen onder andere aan de orde: opzegtermijn huidige werkgever, datum indiensttreding, eventuele proeftijd, salaris, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden.

Heb je vragen over de procedure?

Neem contact op met de afdeling P&O, via personeelszaken@demeerwaarde.nl