MEERweten - week 04 - 2020

20-01-2020

WEEK 04 ‚óŹ 21 januari t/m 27 januari 2020

WEEKOPENING

WONDEREN  
     
  Deze week verdiepen we ons in het thema ‘wonderen’. Een wonder is iets wat eigenlijk onmogelijk lijkt maar toch gebeurt. Toch zitten wonderen niet altijd in de grote dingen.

Het kan een wonder zijn dat er steeds weer nieuw leven is op aarde of dat je ’s morgens weer mag genieten van de eerste zonnestralen. In de Bijbel staan veel verhalen die te maken hebben met wonderen. Daar hoor je deze week meer over!

 
 

MAANDAG 20 JANUARI

Jezus geeft veel mensen te eten

Matteüs 15:32-38

DINSDAG 21 JANUARI

Jezus maakt twee blinden beter

Matteüs 20: 29-34

WOENSDAG 22 JANUARI

Jezus heeft de macht over wind en water

Markus 4: 35-41

DONDERDAG 23 JANUARI

Een zieke vrouw raakt Jezus aan

Markus 5: 24-34

VRIJDAG 24 JANUARI

Een wonder dat U mij kent

Psalm 139: 1-6 en 13-14

 

 

AGENDA

 
 

woensdag 22 januari
40-minutenrooster

donderdag 23 januari
Sportmiddag 3 Z&W

vrijdag 24 januari
Sportmiddag 3 BWI/M&T/PIE

maandag 27 januari
Schoolfotograaf

dinsdag 28 januari
Bezoekdag basisscholen

woensdag 29 januari
Schoolfotograaf

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

BEZOEKDAG BASISSCHOLEN  
     
  Op dinsdag 28 januari ontvangen we heel veel basisschoolleerlingen uit de regio om hen kennis te laten maken met het onderwijs op De Meerwaarde.

Op deze dag zijn alle leerlingen, met uitzondering van Praktijkonderwijs en de leerlingen die als hulp worden ingezet, vrij.

 
 

WINTERBERG  
     
  Deze week stond op de planning om naar Winterberg te gaan om te skiën.
Dit ging om de volgende dagen:

Dinsdag 21 januari 2 PRO/Basis
Donderdag 23 januari 2 Kader
Vrijdag 24 januari 2 GT

Dit gaat helaas niet door.
Er ligt geen/te weinig sneeuw in Winterberg. Dit betekent dat we op 3, 5 en 6 maart zullen uitwijken naar Landgraaf en dan alsnog gaan skiën. Zodra we alle informatie hierover hebben, zullen we ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen via de e-mail informeren. Deze week zullen de lessen gewoon volgens rooster plaatsvinden.

Vakgebied Bewegingsonderwijs

 
 

AVOND OVER WERKEN OP DE MEERWAARDE  
     
  In de media is regelmatig te lezen dat er een tekort is aan docenten. Ook bij De Meerwaarde merken we dat het moeilijker wordt om de vacatures in te vullen. Op 4 maart organiseren we voor de tweede keer een

AVOND OVER WERKEN OP DE MEERWAARDE.

Tijdens deze avond stellen wij onze school open voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan bij De Meerwaarde, of die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs te gaan werken.

De vorige avond heeft er toe geleid dat we een aantal docenten hebben kunnen benoemen als docent bij De Meerwaarde. Regelmatig delen we vacatures en andere informatie over activiteiten op sociale media. Bouwt u mee aan een goed netwerk?

U kunt dit eenvoudig doen door onze berichten te delen op Facebook en Linkedin. Of tag eens iemand waarvoor onze informatie interessant zou kunnen zijn… Samen bereiken we dan de (potentiele) docenten die wij zoeken!

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
     
  Op maandag 27 januari, op woensdag 29 januari en op woensdag 5 februari worden door Foto Koch de leerlingen op de foto gezet. De gemaakte foto’s worden door de fotograaf naar de huisadressen gestuurd. Indien u de foto’s niet wilt afnemen kunt u de retourenvelop gebruiken die erbij is gevoegd.

Per 1 januari 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de AVG. Dit betekent dat De Meerwaarde, zonder dit nadrukkelijk te melden, geen adressenbestand van leerlingen naar de schoolfotograaf mag sturen.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dan voor 22 januari a.s. dit aangeven via het ouderportaal onder Facturen & Privacy

(https://ouders.demeerwaarde.nl/Portaal/Mijn_De_Meerwaarde/Facturen___Privacy)?

Let op, indien u niet heeft gereageerd of u heeft geen toestemming gegeven, wordt uw kind niet op de foto gezet en ontvangt u geen foto’s.

 
 

ENQUÊTE JONGERENRAAD  
     
  Door middel van een enquête wil de jongerenraad van de gemeente Barneveld weten of jongeren in het algemeen de weg weten richting hulp of ondersteuning in school. Afgelopen week hebben alle jongeren op De Meerwaarde een link ontvangen in hun schoolmail voor deze enquête van de jongerenraad.

Deze vragenlijst is op school ingevuld en is volledig anoniem. Het rapport wat daaruit volgt, gebruikt de jongerenraad voor een advies richting de gemeenteraad en het EBC (Expertise en Begeleidingscentrum) van De Meerwaarde ontvangt dit rapport ook. We hopen dat het resultaat ons verder helpt in het ontwikkelen van hulp en ondersteuning voor jongeren.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE DECANEN

PROFIELKEUZE KLAS 2  
     
  Deze week gaan de leerlingen van de basis techniekroute klassen als eerste hun profielkeuze invullen op school. De kader techniekroute klassen gaan dat volgende week maandag doen. Voor de techniekroute leerlingen is dit meteen de definitieve profielkeuze.

Tijdens de technieklessen in de gekozen afdeling gaan de leerlingen tot de zomervakantie opdrachten doen die hen voorbereidt op de bovenbouw. Vanaf volgende week maandag ga ik ook alle klassen van 2GT langs voor hun profielkeuze. Voor hen is het de voorlopige profielkeuze, want het zou best kunnen dat leerlingen nog twijfelen over hun keuze. Nu hoeven ze alleen maar een afdeling te kiezen.

Eind maart moeten ze ook de vakkenkeuze invullen, dan kom ik nog eens in de klas.
U heeft hierover al informatie gehad op de voorlichtingsavond, vorige week.
De presentatie van die avond staat op de ELO bij ‘vakken: loopbaanoriëntatie de Meerwaarde’.

De voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 2 basis en 2 kader is woensdag 29 januari aanstaande. Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben zich al aangemeld voor deze avond. In de week van 3 februari gaan alle leerlingen van 2 basis en 2 kader hun voorlopige profielkeuze invullen. Alle leerlingen krijgen, na het invullen van hun keuze op de computer, een brief mee. Daarop staat hun naam, klas en gemaakte keuze. Wilt u deze brief zo snel mogelijk ondertekenen en aangeven dat u akkoord gaat met deze keuze?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.

M.J Bakker, decaan

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl