MEERweten - week 40 - 2022

03-10-2022

WEEK 40 ‚óŹ  4 oktober t/m 10 oktober 2022

DAGOPENING

Zaaien en oogsten  
     
  Oktober is begonnen. Het weer verandert. De bladeren beginnen te vallen. De herfst is echt begonnen, maar er wordt ook nog van alles geoogst in deze periode.

Omdat het seizoen verandert zien we mensen ook op heel andere manieren. We zijn minder buiten en moeten elkaar echt weer opzoeken. Het is deze week de ‘Week tegen Eenzaamheid’, maar ook de ‘Week van de Opvoeding’.

Al deze dingen hebben ook te maken met zaaien en oogsten. Hoezo? Deze week denken we daar vanuit de Bijbel over na.

 
 

MAANDAG 3 OKTOBER

Social-school-day

Galaten 6:7

DINSDAG 4 OKTOBER

Generaties

Psalm 78:1-4

WOENSDAG 5 OKTOBER

Zaaien, oogsten en opvoeding

Efeze 6:1-3

DONDERDAG 6 OKTOBER

Oogsten door opvoeding

Efeze 6:4 + Spreuken 22:6

VRIJDAG 7 OKTOBER

Karma?

Spreuken 22:8-9

 

 

AGENDA

 
 

MAANDAG 10 OKTOBER
Ontwikkelmiddag

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Geboorte bij mevrouw Borgers  
     
 

“Door Hem bedacht, door Hem gemaakt, door Hem geliefd en aangeraakt.”
Op 26 september is Fien Jael geboren.

Zij is de dochter van mevrouw Borgers. Mevrouw Borgers geeft Godsdienst en Maatschappijleer in de GT leerroute.

We wensen hen veel geluk en Zegen met elkaar.

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
     
  Op maandag 17 en woensdag 19 oktober is de schoolfotograaf weer op school.

Er wordt een planning gemaakt zodat iedere leerling alleen en samen met de klas op de foto komt.

 
 

ONTWIKKEL(MID)DAGEN DOCENTEN SCHOOLJAAR 2022-2023  
     
  In de CAO VO is afgesproken dat in het takenpakket van docenten tijd vrijgespeeld wordt om in te zetten als ontwikkeltijd, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en de gewenste ontwikkeling van het onderwijs.

Op De Meerwaarde is, met instemming van de GMR, gekozen voor vier ontwikkeldagen en vijf middagen. Op deze wijze komt er ontwikkeltijd vrij voor docenten.

De verdeling van de ontwikkeltijd is dit jaar als volgt:

Op de vier ontwikkeldagen:

 • zijn de leerlingen niet op school en is er sprake van onderwijs op afstand, niet te verwarren met lessen op afstand;
 • staat er in de ELO voor de vakken in het basisrooster een goede opdracht klaar voor de leerlingen, waar zij zelfstandig mee aan de slag gaan. Afstemming hierover in de leerroute is van belang.

De ontwikkeldagen vinden dit schooljaar plaats op:

 • Dinsdag 20 september (heeft reeds plaatsgevonden)
 • Dinsdag 13 december
 • Vrijdag 7 april
 • Donderdag 15 juni

Op de VIJF ontwikkelmiddagen:

 • hebben we een 40-minutenrooster tot 12.00 uur;
 • komen les 6 en 7 te vervallen.

De ontwikkelmiddagen vinden dit schooljaar plaats op:

 • Maandagmiddag 10 oktober
 • Donderdagmiddag 10 november
 • Donderdagmiddag 12 januari
 • Maandagmiddag 6 februari
 • Woensdagmiddag 22 februari

Basis/Kader

 

GT/PrO

1 - 08.20-09.00

 

1 - 08.20-09.00

2 - 09.00-09.40

 

2 - 09.00-09.40

pauze - 09.40-10.00

 

3 - 09.40-10.20

3 - 10.00-10.40

 

pauze - 10.20-10.40

4 - 10.40-11.20

 

4 - 10.40-11.20

5 - 11.20-12.00

 

5 - 11.20-12.00

 
 

ONTWIKKELMIDDAG 10 OKTOBER  
     
  Op maandag 10 oktober hebben de docenten een ontwikkelmiddag.

De leerlingen hebben daarom deze dag een 40-minutenrooster tot 12.00 uur. Zie het rooster hierboven.

 
 

Herinnering opgeven contactavond  
     
  Op 18 oktober 2022 vindt er een contactavond plaats voor ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen uit klas 1. Op deze avond geeft Leenard Kanselaar een voorlichting over het thema Social Media.

Alle ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 kunnen zich via het ouderportaal opgeven voor deze avond. In de uitnodiging die u op 22 september per e-mail heeft ontvangen, staat meer informatie over de avond.

Opgeven kan tot uiterlijk 7 oktober.

 
 

Gezocht: leden voor de Leerlingenraad  
     
  We zijn op zoek naar een paar enthousiaste leden voor de Leerlingenraad. Daarom organiseren we binnenkort verkiezingen.

Wat doen we in de Leerlingenraad?

 • We bespreken problemen en bedenken oplossingen daarvoor
 • We hebben invloed op wat er op en rondom de school gebeurt
 • Vragen of opmerkingen van schoolgenoten worden besproken
 • We mogen soms meebeslissen!!

Een paar voorbeelden van resultaten:

 • De voetbaltafels in de aula’s
 • De watertappunten
 • De koffieautomaten

Lijkt het wat voor jou?
Stuur voor 12 oktober a.s. een mailtje naar leerlingenraad@demeerwaarde.nl
Wij nemen dan contact met je op om te vertellen hoe we de verkiezing gaan organiseren.

Leerlingenraad

 
 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

3GT op bedrijfsbezoek bij Iwaarden  
     
  Afgelopen donderdagochtend zijn de leerlingen van 3GT Economie en Ondernemen op bedrijfsbezoek geweest bij Iwaarden. De leerlingen hebben tijdens de E&O administratielessen uitleg gekregen over het organiseren van een bedrijf.

Doel van dit bezoek was om levensecht te ervaren hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Ze kregen van de directeur Annekoos Beitler informatie over het bedrijf en zijn daarna mee geweest met Remco van Essen voor een rondleiding langs alle afdelingen.

IWaarden; hartelijk dank voor de gastvrijheid!

 
 

Dag van Alzheimer  
     
  Op 21 september was het de Dag van Alzheimer. Het thema dit jaar was 'Samen op pad'. In het kader hiervan zijn wij met een aantal klassen Zorg en Welzijn leerjaar 4 bij verschillende instellingen langs geweest en hebben vanuit daar gewandeld met ouderen in de rolstoel naar het Raadhuisplein.

Hier was wat lekkers te eten en drinken geregeld voor de ouderen. Vervolgens zijn de ouderen weer teruggebracht naar de instellingen waar ze wonen.
Het was een enorm geslaagd uitje, voor zowel de leerlingen als de ouderen.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl