MEERweten - week 06 - 2023

06-02-2023

WEEK 06 ‚óŹ  7 februari t/m 13 februari 2023

DAGOPENING

Daniël IV  
     
  Daniël was een buitenlander in Babel. Meegenomen uit zijn land, omdat er oorlog was. De afgelopen weken hebben we al veel over Daniël gehoord. Daniël luistert naar God. Ook al doet iedereen wat anders en is hij gevangen in een vreemd land, dan nog doet Daniël wat God zegt. Wat hem dat oplevert? Eén van de beste banen van het rijk!

Dus als je doet wat God zegt, dan heb je een perfect leven? Zo makkelijk gaat dat toch niet?

Als je in God gelooft is niet gelijk alles in je leven alleen maar mooi en perfect. Maar toch belooft God wel dat Hij de mensen zegent die naar Hem luisteren. Daniël had lang niet altijd een makkelijk leven (denk nog maar even aan het feit dat hij ontvoerd is uit zijn eigen land). Toch bleef Hij in God geloven. En God zorgde voor hem!

 
 

MAANDAG 6 FEBRUARI

Daniël wordt minister

Daniël 6:1-4

DINSDAG 7 FEBRUARI

Slechte mannen maken een nieuwe wet

Daniël 6:5-10

WOENSDAG 8 FEBRUARI

Daniël luistert niet naar de wet

Daniël 6:11-14

DONDERDAG 9 FEBRUARI

Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid

Daniël 6:15-18

VRIJDAG 27 JANUARI

Een dag later…

Daniël 6:21-23

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

JUBILEUM KITTY DE JONG  
     
  Op 4 februari was het 25 jaar geleden dat mevrouw de Jong aan de slag ging in het onderwijs.

Mevrouw de Jong is inmiddels al 24 jaar verbonden aan De Meerwaarde. Voordat ze bij De Meerwaarde is begonnen, heeft ze in het speciaal onderwijs en in een justitieel internaat voor meisjes als docent lichamelijke opvoeding gewerkt.

We kennen mevrouw de Jong als iemand die heel betrokken is bij collega’s en leerlingen. Zo geeft ze al jaren weerbaarheid cursussen bij leerlingen, is jarenlang leerlingebegeleider geweest op de afdeling Groen en is ze coach voor beginnende docenten bij ons op school.

We feliciteren haar van harte met dit jubileum en wensen haar nog een goede tijd toe en hopen dat ze haar werkzaamheden nog lang op De Meerwaarde zal blijven doen!

 
 

INFORMATIEMIDDAG  
     
  Op woensdag 15 februari vindt er op De Meerwaarde voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 een informatiemiddag plaats over o.a. de verschillende leerroutes op De Meerwaarde.

Naast de informatie over de leerroutes is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan het Expertise- en begeleidingscentrum (EBC) over bijvoorbeeld dyslexie, begeleiding en toelating.

Belangrijke informatie:

  • De bovenbouwlessen en de LO-lessen gaan gewoon door.
  • Uitval na les 5 voor onderbouw vmbo en PrO.
  • Verplicht aanmelden voor de informatiemiddag via DEZE LINK.
 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE DECANEN

Profielkeuze voor leerlingen in klas 1  
     
  De leerlingen van klas 1BKGT volgen 1 keer in de week een les PPO. Dit is Praktische Profiel Oriëntatie. Ze gaan daarbij langs alle profielen die wij aanbieden op school. Dat zijn er 6 in totaal. Ieder profiel bezoeken ze 4 weken, dus 4 lessen. Ze krijgen in die les een indruk van het profiel, wat doe je daar en welke onderdelen horen bij dit profiel.

Over een paar weken hebben de leerlingen alle afdelingen gezien. Ze gaan dan een keuze maken voor één profiel. Welke profiel past het best bij jou en welke onderdelen vind je leuk om te doen. Leerlingen gaan dan het schooljaar afmaken bij de gekozen afdeling. Ze gaan dan niet meer met de klas naar een profiel, maar met alle leerlingen uit klas 1 die ook dat profiel hebben gekozen.
In klas 2 gaan ze dan verder onderzoeken of dat profiel helemaal goed bij hem/haar past en weer één (GT) of twee lessen (BK) per week voor PPO naar de gekozen afdeling.

We willen de ouders van klas 1 graag informatie geven over een profiel. Misschien heeft uw kind al een voorkeur voor een afdeling en wij kunnen ons voorstellen dat u die afdeling ook even wilt zien.

We nodigen u daarom uit om op donderdagavond 23 februari naar school te komen. We starten dan even gezamenlijk in de aula en daarna kunt u naar een afdeling van uw keuze gaan. Daar zullen ze u vertellen wat de leerlingen daar leren/doen.
Deze week krijgt u een mail met verdere informatie en we willen u vragen zich aan te melden voor deze avond. In de mail leest u hoe u dat kunt doen.

M.J.Bakker en G.Koerhuis
decanen

 
 

Vakkenpakket keuze bij de profielen in klas 2GT  
     
  De leerlingen hebben dit jaar PPO les (Praktische Profiel Oriëntatie) gevolgd op een afdeling van hun keuze. Ze hebben verder kennisgemaakt met deze afdeling om na te gaan of dit profiel bij hem/haar past. Bij de profielen hoort ook een vakkenpakket. Daar hebben leerlingen informatie over gekregen van hun mentor.

Er is binnen het vakkenpakket ook nog iets te kiezen aan vakken. Ik wil u daar ook graag informatie over geven, zodat u samen een goede keuze kunt maken. Graag nodig ik u uit voor donderdagavond 23 februari aanstaande. Deze week krijgt u in de mail verdere informatie over deze avond.

Het is fijn wanneer u zich aanmeldt voor deze avond, er is ook tijd ingelast voor contact met de mentor.

M.J. Bakker
decaan

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

Z&W 3 naar basisschool  
     
  De leerlingen van Zorg & Welzijn 3 zijn naar basisschool De Branding geweest voor een leuk feestje! De groepen 1 en 2 werken aan het thema vervoer en de leerlingen van De Meerwaarde mochten leuke activiteiten bedenken die bij dit thema passen.

We hebben de volgende dingen gedaan: Mini disco, knutselen, een gezonde traktatie maken, schminken en een bewegingsspelletje in de gymzaal. Het was een groot succes met een hoop blije kindergezichtjes!

 
 

Afdeling BWI naar beroepenwedstrijd  
     
  Vier leerlingen keken uit naar de beroepenwedstrijd bij ReVaBo Oosterbeek (27 en 28 januari 2023) waarbij ze hun talent op het gebied van metselen en timmeren mochten laten zien.

Joeri Lagerweij en Zeger van Roemburg lieten hun metseltalent zien. Ze kwamen behoorlijk ver met hun opdracht, maar net niet genoeg om in de prijzen te vallen.

Maurice van Wakeren en Evan Verhoeks mochten een timmerwerkstuk maken.
Maurice heeft de eerste prijs behaald en Evan heeft de tweede plek veroverd. De jury heeft aangegeven dat Maurice en Evan eigenlijk gelijkwaardig waren en hun werkstuk op hoog niveau was, maar Maurice was op een enkel onderdeel net iets beter. De vier mannen hebben twee mooie dagen gehad en hebben laten zien dat de leerlingen van De Meerwaarde goede vakmensen in opleiding zijn. We zijn trots op hen.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl