MEERweten - week 37 - 2021

13-09-2021

WEEK 37 ‚óŹ 14 september t/m 20 september 2021

DAGOPENING

OMDENKEN  
     
 

Ja maar…dat kan toch niet zomaar? Dagopeningen over omdenken… Wat hebben die twee met elkaar te maken?

‘Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.’
Volgens internet is Berthold Gunster de grondlegger van omdenken. Toch gaat het omdenken volgens mij veel verder terug dan de laatste tijd en kunnen we zeggen dat God de grote OMDENKER is. We zien dit terug in de Bijbel, en vooral bij Jezus die als God op aarde was. Deze week bekijken we 5 van deze OMDENK- voorbeelden.

 
 

MAANDAG 13 SEPTEMBER

Kip-wrap

2 Koningen 6:21-23

DINSDAG 14 SEPTEMBER

Goed zijn is niet eerlijk!

Mattheus 20:1-16

WOENSDAG 15 SEPTEMBER

Het minste is het meest

Marcus 9:33-37

DONDERDAG 16 SEPTEMBER

Hoe korter hoe beter!?

Mattheus 6:5-8

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

Druk met jezelf…

Mattheus 7:1-7

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

GEBOORTE BIJ MEVROUW RAMMELT-VAN DEN BERG  
     
  Op 24 juli (in de zomervakantie) is bij mevrouw Rammelt - Van den Berg, docent Engels Kader, een zoon geboren.

Een prachtige zoon van 4300 gram. Hij heeft de naam Ravi gekregen. We wensen de familie Rammelt een fijne tijd toe.

 
 

GMR  
     
  Binnen de oudergeleding van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ontstaat met ingang van 1 januari een vacature. Wie weet is dit een mooie taak voor u om zo een bijdrage te leveren aan het onderwijs op De Meerwaarde.

De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3 ontvangen deze week een brief waarin uitgelegd wordt wat de GMR is, wat het lidmaatschap inhoudt en hoe kandidaten zich kunnen aanmelden.

Op deze link vindt u de uitgebreide profielschets voor een lid van de oudergeleding.

Houd MEERweten de komende tijd goed in de gaten voor verdere berichtgeving.

Hartelijke groet,

Petra Teunissen
Voorzitter GMR

 
 

VOORLICHTINGSAVOND LEERJAAR 4 BASIS EN KADER  
     
  Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 4 Basis en Kader worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond, die vooral in het teken staat van de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs en aandachtspunten waar u aan moet denken. Ook wordt er nog iets over het examen (PTA) verteld. Na het algemene gedeelte krijgt u informatie van de mentor en kunnen schoolse zaken aan de orde komen.

De avond is op donderdag 30 september.
Het programma start om 19.00 uur en het programma eindigt om 20.30 uur.

Voor de organisatie is het van belang dat u zich, via het ouderportaal op de schoolsite, aanmeldt voor deze avond. Wij verzoeken u om met één ouder/verzorger per leerling te komen.

Voor het parkeren vragen we u te letten op de aanwijzingen van de verkeersregelaars. U wordt verzocht het gebouw binnen te gaan aan de zij-ingang tegenover het Pluimveemuseum. Van daaruit wordt u verwezen naar de betreffende afdeling.

 
 

DYSLEXIE  
     
  Dyslexie klas 1:
De voorlichtingsavonden voor klas 1 zijn 7 en 9 september geweest. Fijn dat we zoveel ouder(s)/verzorger(s) mochten ontmoeten.

De leerlingen zullen vanaf volgende week voorlichting krijgen. Zij krijgen via hun mentor te horen wanneer ze verwacht worden.

Op de voorlichtingsavonden kwam naar voren dat een aantal leerlingen in het basisonderwijs gewend is om met flashcards (spiekkaarten, tafelkaarten) te werken. In overleg met de betreffende docent kunnen deze kaarten als hulpmiddel gebruikt worden. We proberen echter wel het gebruik ervan te beperken, omdat het in de bovenbouw (conform de exameneisen) niet is toegestaan. De vakdocent zal het gebruik van de kaarten in overleg met uw kind geleidelijk afbouwen.


Dyslexie klas 2, 3 en 4:
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die vorig schooljaar gewerkt hebben met ingesproken toetsen (Kurzweil), hebben bericht gehad dat hun zoon/dochter dit schooljaar automatisch een nieuw gebruikersaccount ontvangt en dus meteen al Kurzweil kan gebruiken vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Uiteraard kunt u zelf weer de ingesproken boeken voor de Lex App bestellen. Overlegt u met uw kind welke boeken nodig zijn en stuurt u daarna de factuur (met uw bankrekeningnummer) door naar dyslexie@demeerwaarde.nl. Dan zorgen wij dat het bedrag op uw rekening wordt teruggestort.

Heeft uw zoon/dochter nog niet eerder met Kurzweil gewerkt, maar wil hij/zij dat dit schooljaar wel, vult u dan online (via ouderportaal - aanmelden) de dyslexiekaart in, dan zullen wij met uw kind in gesprek gaan om dit in te gaan zetten.


Ingesproken boeken met Lex App:
Diverse leerlingen lopen er tegenaan dat bepaalde boeken niet ingesproken beschikbaar zijn (voor de Lex App). Dit komt omdat de overheid een deel van de subsidie heeft ingetrokken, waardoor nieuwe methodes niet meer worden ingesproken.

Een oplossing kan zijn dat de leerling met de betreffende vakdocent overlegt of er via de ELO een online boek beschikbaar is met voorleesfunctie. Als school zijn wij ook op zoek naar oplossingen. Wij zijn ons aan het oriënteren op een nieuw programma met software en een app, waarbij veel mogelijkheden zijn. Die gaan we dit schooljaar verder onderzoeken en hopelijk kunnen we dan volgend jaar hiermee starten en zijn de huidige problemen de wereld uit.

Heeft u nog vragen, e-mailt u dan naar dyslexie@demeerwaarde.nl

Dyslexiecoaches
A. Hagen
C.B. Deij

 
 

BRANDALARM  
     
  Het brandalarm gaat! Wat moet je dan doen?
We vinden het belangrijk dat in geval van calamiteiten iedereen weet wat hij/zij moet doen. Bij calamiteiten gaat het brand/ontruimingsalarm af. Wat moet je als leerling dan doen?

Van een leerling wordt verwacht dat hij/zij direct met de docent naar de aangegeven verzamelplaats gaat. Leermiddelen, jassen en tassen worden achtergelaten.

De verzamelplaatsen zijn te herkennen aan dit bord rechts.

Het is belangrijk dat leerlingen echt naar de verzamelplaats gaan. Als er groepen te dicht bij de ingang/ uitgang van het gebouw blijven staan, kan dat onveilig zijn en is het gebouw niet goed bereikbaar voor hulpdiensten.

Tijdens een ontruiming begeleiden docenten de leerlingen naar de verzamelplaatsen. Daarnaast lopen er BHV’ers rond, zij zijn te herkennen aan hun felgekleurde hesjes. Als zij instructies geven, wordt van de leerlingen verwacht dat zij deze opvolgen.

Soms hoeft niet het hele gebouw ontruimd te worden, maar alleen de afdeling of verdieping waar op dat moment het alarm afgaat. De overige afdelingen, waar het alarm niet afgaat, worden wel op de hoogte gebracht door middel van het omroepsysteem. Leerlingen kunnen in hun klas/op hun afdeling blijven zitten. Mocht u over de ontruimingsprocedure vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de onderwijsassistent van het team van uw kind.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

VERKENNING VAN DE SECTOR  
     
  In de eerste schoolweek hebben we met klas 3 en 4 PIE en MT verschillende bedrijven bezocht. Om een idee te krijgen wat er allemaal gedaan wordt bij de bedrijven, maar ook om er achter te komen welke vervolgopleiding de leerlingen eventueel kunnen gaan doen. We zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag om 09.00 uur gestart bij een bedrijf. Vervolgens zijn we op de fiets naar de andere bedrijven gegaan.

De leerlingen van MT hebben bezoekjes gebracht bij o.a. een auto-en vrachtwagengarage, een landbouwmechanisatiebedrijf en een autoschadeherstelbedrijf. Ze hebben een kijkje mogen nemen in het bedrijf door een rondleiding en/of praatje over het bedrijf. Verder waren er ook bedrijven waar de leerlingen een opdracht moesten uitvoeren.

Bij PIE zijn de leerlingen naar staalbedrijven, een loodgietersbedrijf, een elektrobedrijf en een tankenbouwer geweest. Bij deze bedrijven werd een rondleiding door het bedrijf gegeven en een korte presentatie. Er werd zelfs een presentatie gehouden in de vorm van een Kahoot. Ook mochten de leerlingen zelf aan de slag. Er werd onder andere een fietsje gelast, een lampje gemaakt en geoefend met lassen. Na afloop kregen de leerlingen nog een aandenken mee.

 
 

START NIEUW SCHOOLJAAR MOBILITEIT  
     
  De start van leerjaar 3 is altijd spannend. Een nieuwe groep, nieuwe mentor, nieuwe docenten en de opleiding mobiliteit & transport (M&T). Dit voor 2 jaar lang in deze setting. Bevalt de klas? Heb ik maatjes in de groep? Wat gaat er gebeuren…

Als start van leerjaar 3 zijn we op dinsdag begonnen met een teambuildingactiviteit. We gingen met elkaar boogschieten, in groepen tegen elkaar strijden met houtzagen, touwtrekken en puzzelstukken in elkaar bouwen. Een erg geslaagde morgen om elkaar in een ontspannen sfeer beter te leren kennen.

Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we in de regio Barneveld een aantal bedrijven bezocht die bereid waren rondleidingen/workshops te geven over de werkzaamheden in het bedrijf. Zo konden onze leerlingen zich voorbereiden op wat er in de toekomst mogelijk is na de opleiding M&T. Zie ook het berichtje hierboven.

Een geslaagde start van het schooljaar en nu de draad oppakken voor een leuk en leerzaam schooljaar!

De heer Hanekamp
Docent en mentor M&T, klas 3bkt3a

 
 
 

 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl