MEERweten - week 17 - 2021

26-04-2021

WEEK 17 ‚óŹ 27 april t/m 17 mei 2021

DAGOPENING

KONINGSDAGEN  
     
  Op 27 april vieren wij de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Alleen Willem-Alexander mag zich koning noemen, niemand anders in Nederland heeft deze titel.

Koningen werden vroeger gekozen omdat ze veel macht hadden in een land of omdat ze het leger moesten aanvoeren. Nu is dat niet meer zo. De titel blijft nu in de familie. De oudste zoon of dochter van de koning of koningin krijgt de titel. In de tijd van de Bijbel spelen koningen ook een grote rol.

Deze week gaan we eens kijken naar vier koningen uit de Bijbel, met allemaal andere verhalen, kenmerken en eigenschappen.

 
 

MAANDAG 26 APRIL

De eerste koning

1 Samuel: 9:21, 22 en 10:1 en 9

DINSDAG 27 APRIL

Koningsdag

Vrij

WOENSDAG 28 APRIL

De dappere, zingende koning

1 Samuel 17:41-50

DONDERDAG 29 APRIL

Een wijze koning

1 Koningen 3:9

VRIJDAG 30 APRIL

Koning Jezus

19:29 - 38

 

 

AGENDA

 
 

dinsdag 27 april
Koningsdag

maandag 3 mei
Meivakantie (t/m vrijdag 14 mei)

maandag 17 mei
Aanvang centraal examen

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

CORONA-ZELFTESTEN BESCHIKBAAR  
     
  Vanaf 17 mei komen er op De Meerwaarde zelftesten beschikbaar waarmee kan worden getest op het coronavirus. Via dit bericht ontvangt u meer informatie over de zelftesten. We vinden dat de keuze om wel of niet een zelftest te willen afnemen, of dat nu thuis is of op school of helemaal niet, principieel een eigen keuze is. Bij leerlingen tot 16 jaar is dat vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s).

De Meerwaarde krijgt in de huidige situatie zelftesten aangeboden. Die willen we – voor wie dat wil - beschikbaar stellen. Daar hebben we de volgende uitgangspunten voor geformuleerd:

  1. Voortgang van het onderwijsproces moet bij alle bijzondere omstandigheden en maatregelen voor iedereen zo goed en veilig mogelijk worden geborgd;
  2. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. We kunnen en willen zelftesten niet verplichten. Als u geen toestemming geeft of uw kind besluit dat hij/zij niet deelneemt aan de zelftest, zal dit dus nooit leiden tot uitsluiting van het onderwijs.
    Daarnaast willen we benadrukken dat, als u gebruik maakt van een zelftest, thuis of op school, de zelftesten echt alleen een aanvulling zijn op de bestaande maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Ook vervangt het gebruik van een zelftest niet het testen bij klachten in de GGD-teststraat.
     

Zelftest: wanneer en voor wie?
Vanuit bovenstaande uitgangspunten bieden we vanaf 17 mei (na de meivakantie) de mogelijkheid voor een corona-zelftest. De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer is vastgesteld en aan ons is gecommuniceerd dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Dit noemen we risicogericht testen. Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel in hetzelfde leslokaal hebben gezeten, bieden we een zelftest aan. Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. In deze video wordt het gebruik van de zelftest uitgelegd. Voor de medewerkers van De Meerwaarde zijn er zelftesten beschikbaar die behalve risicogericht ook preventief kunnen worden ingezet. Daarover volgt voor hen aanstaande donderdag nadere informatie.

Toestemming
Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij u toestemming om uw kind een zelftest aan te bieden. U zult deze week een e-mail ontvangen, waarin u wordt doorverwezen naar WIS. Hier kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Als uw kind besluit een zelftest te gebruiken wanneer de situatie zich voordoet, dan wordt dat gezien als geven van toestemming. Nogmaals: het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor het onderwijs van uw kind.

Meer informatie
Meer informatie over de zelftest vindt u op deze pagina. Op deze pagina staan ook alternatieven als u of uw kind besluit niet deel te nemen aan de zelftest op school maar u wel wil controleren of uw kind corona heeft. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of via coronavragen@demeerwaarde.nl

 
 

EXCURSIEWEEK  
     
  Helaas hebben wij dit cursusjaar de excursieweek in de bekende vorm moeten annuleren. Wij hebben hier eerder over gecommuniceerd. In die berichtgeving is aangegeven dat er nagedacht zou worden over een andere invulling. Dit is inmiddels in volle gang en we willen jullie dan ook infomeren over wat er nu bekend is.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud en kan deze week alleen doorgaan als de situatie omtrent het coronavirus hier genoeg ruimte voor biedt. In de week van 5 t/m 8 juli willen wij een activiteitenweek organiseren voor de 3e jaars waarbij de leerlingen een keuze hebben uit drie bestemmingen. Deze bestemmingen bevinden zich allemaal in de omgeving van Barneveld, zodat we er met de fiets op uit kunnen trekken. Na de meivakantie zullen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). geïnformeerd worden over deze bestemmingen, het programma en de wijze van inschrijven. Bij het inschrijven zal er een betaling gedaan moeten worden van 100 euro. Van dit bedrag zal deze week georganiseerd gaan worden. Als u vragen heeft over deze betaling, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie. In de gids van de excursieweek, die dus na de meivakantie gepubliceerd zal worden, vindt u hier meer informatie over. We hopen dat alle voorbereidingen zullen resulteren in een mooie, afsluitende week van dit schooljaar.

Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u een e-mail sturen naar excursieweken@demeerwaarde.nl

 
 

LEESPLEIN DE MEERWAARDE  
     
  Vanuit het Leesplein plaatsten we regelmatig een boekenpraat in deze nieuwsbrief. Met de meivakantie in het vooruitzicht pakken we de draad weer op. We geven een samenvatting van het boek en vertellen waarom het een aanrader is om te lezen. Tegelijk wordt er van dat boek een boekposter gemaakt en in de lessen Nederlands gebruikt voor boekpromotie.

Op deze manier zetten we een boek in de spotlights en draagt het bij aan leesbevordering: docenten kunnen op een laagdrempelige manier een boek bespreken en leerlingen komen bij ons het boek lenen. Ook u kunt op deze manier uw kind helpen door een boek aan te raden.

Koningskind
– Selma Noort, niveau C (vanaf 12 jaar), historische jeugdroman.

Zissels moeder Lydia is getrouwd met de oude steenhouwer Benjamin. Van de steenhouwer leert Zissel een belangrijke les: je zwakte kan je kracht zijn. Op een dag vindt Zissel een weggelopen slaaf, ze noemt hem Jabin en ze worden vrienden. Omdat Zissel wel kan horen maar niet kan praten, gebruiken ze gebarentaal. Ook snijdt Jabin voor hen allebei een fluit uit een rietstengel. Door daarmee verschillende klanken te blazen, kunnen ze over grote afstand met elkaar praten, zonder elkaar te zien. Vooral dat laatste gaat in het verhaal een belangrijke rol spelen. Terwijl Zissels moeder bevalt van een gezond zoontje, wordt er in het huisje naast hen en levenloos kindje geboren bij een adellijk meisje dat op doortocht is. Zonder dat Zissel het kan voorkomen worden de twee baby’s verwisseld. Ze weet aan te sluiten bij de adellijke familie en komt zo aan het hof van de koning terecht die, zonder dat zelf te weten, haar vader is.

Deze historische jeugdroman is fictief, maar geweven rond het Salomonsoordeel uit de Bijbel. Sommige elementen doen ook denken aan de geschiedenis van Mozes in het biezenmandje. Als lezer krijg je een mooi beeld van de verre geschiedenis van het Midden Oosten.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

SE-KAART  
     
  Op maandag 26 april hebben de examenkandidaten een envelop met brieven mee naar huis gekregen. Eén van deze brieven is de zogenaamde SE-kaart (en een kopie daarvan) met daarop de behaalde cijfers van het schoolexamen.

De kopie van de SE-kaart moet ondertekend worden en uiterlijk komende woensdag 28 april ingeleverd zijn bij de teamleider.

We willen zeker weten dat de ingevoerde cijfers kloppen, want de cijfers moeten aangeleverd worden bij DUO. Dat is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het centraal examen.

 
 

KIJKEN EXAMENZAAL  
     
  Komende vrijdag krijgen de examenkandidaten de gelegenheid om een kijkje te nemen in de sporthal die dan is omgebouwd tot examenzaal.

Op dat moment krijgen de leerlingen instructies over het reilen en zeilen rondom het centraal examen.

 
 

START CENTRAAL EXAMEN  
     
  De week na de meivakantie starten onze vierdejaars leerlingen met het centraal examen.  
 

ZAK-SLAAGREGELING  
     
  Op de website van De Meerwaarde staat de zak-slaagregeling.  
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

PROFIELEXAMEN PRO  
     
  PrO heeft vandaag Profielexamen gedaan. Hierbij kon gekozen worden voor Horeca, Mobiliteit, Logistiek, Techniek, Zorg & Welzijn, Verkoop/Retail en Groen.

Dit examen is een praktijkexamen dat past binnen het gekozen profiel.

 
 

AFDELING ZORG EN WELZIJN 3  
  Wij zijn afgelopen dinsdag naar dagbesteding de Rozelaar in Barneveld geweest. We hebben een heerlijke lunch voor de cliënten gemaakt en daarna hebben we de lunch ook gebracht, uiteraard allemaal coronaproof.

Het was erg leuk en mooi om te zien hoe die mensen van allerlei dingen maakten en hoe ze bezig waren.
Als dank kregen we allemaal eigengebakken koekjes mee en een potje met snoep.

Lizzy, Kira, Marit en Rebecca 3kz4

 
 

STERK TECHNIEKONDERWIJS (STO) POVO  
     
  In het kader van Sterk Techniekonderwijs, mochten wij de afgelopen week een aantal technieklessen verzorgen in groep 8 van de Julianaschool in Barneveld. De afgelopen periode hebben wij de lessen ontwikkeld waarbij de “duurzame straat” centraal staat.

Deze lessen sloten aan bij de lessen over duurzaamheid die de eigen groepsleerkracht heeft gegeven. Hierbij een foto-impressie van de technieklessen waarbij de leerlingen zelf duurzame energie opwekten met een windmolen of zonnecel. Hiermee konden ze hun zelf gebouwde huisjes van energie voorzien.

Meneer de Jong en meneer S. Bijmolen

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl