MEERweten - week 42 - 2020

12-10-2020

WEEK 42 ‚óŹ 13 oktober t/m 26 oktober 2020

DAGOPENING

IK BEN…  
     
  Als je jezelf voorstelt begin je vaak met de woorden: ‘Ik ben …’. Daarna volgt er vaak een lijstje met jouw naam, jouw leeftijd of misschien een beschrijving van jouw hobby’s.

Jezus pakt het anders aan. Hij stelt Zichzelf voor door Zichzelf te vergelijken met een aantal dingen, waardoor we Hem beter mogen leren kennen. Dit doen we door samen te lezen over welke ‘Ik ben’ uitspraken Jezus heeft gedaan in de Bijbel. We vragen Jezus Zichzelf voor te stellen deze week.

 
 

MAANDAG 12 OKTOBER

Ik ben het Brood dat eeuwig leven geeft

Johannes 6:30-35

DINSDAG 13 OKTOBER

Ik ben het Licht voor de wereld

Johannes 8:12

WOENSDAG 14 OKTOBER

Ik ben de Goede Herder

Johannes 10:11-15

DONDERDAG 15 OKTOBER

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes 14:1-6

VRIJDAG 16 OKTOBER

Ik ben de ware Wijnstok

Johannes 15:1-4

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

MAAND VAN DE OPVOEDING 2020  
     
  CJG Barneveld organiseert in de maand van de Opvoeding allerlei activiteiten voor opvoeders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zie deze poster voor meer informatie.
Van harte aanbevolen!
 
 

AFSCHEID  
     
  Mevrouw Shabani-Christiaans gaat per 1 november onze school verlaten.
Haar man heeft een baan in Hannover en dan wordt de afstand naar
De Meerwaarde veel te groot.

Met de inzet van mevrouw Shabani en de kennis van de taal, zal er vast een mooie baan in Duitsland te vinden zijn.

Heel veel goeds voor de toekomst en dank voor je inzet en creativiteit op De Meerwaarde.

 
 

LEESPLEIN  
     
  Blauwe dagen:
als niemand begrijpt hoe jij je voelt…

Het verhaal van een tienerdepressie, met een hoopvolle eindnoot.
Dit boek is het nieuwste jeugdboek van Caja Cazemier. Het boek bevat als hoofdthema “Depressie”. Dit thema is vooral onder jeugdboeken een niet veel besproken onderwerp. Goed als hier meer aandacht voor komt!

Om zich meer te verdiepen in dit onderwerp, heeft Cazemier gesproken met een GGZ-psycholoog die jongeren met een depressieve stoornis begeleidt. In het boek wordt goed uitgelegd wat een depressieve stoornis is. Hierdoor kun je na het lezen van het boek beter begrijpen wat iemand tijdens een depressie meemaakt en wat voor effect dit op iemand kan hebben. Verschillende keren wist het boek mij te raken.

Samenvatting van het boek:


Het leven van Janna (14 jr.) lijkt perfect. Ze haalt hoge cijfers op school, heeft een fijne familie en een leuk vriendje. Maar wat als haar vriendje het plots uitmaakt? Janna is hier kapot van en begint steeds meer aan zichzelf te twijfelen. In eerste instantie lijkt het maar een tijdelijk dipje, maar als ook haar familie en school eronder beginnen te lijden, roept dit vragen op bij Janna’s leraren en haar ouders. Wat is er toch aan de hand met Janna? Na een gesprek met een arts en psycholoog wordt duidelijk dat Janna lijdt aan een depressieve stoornis.
De weg uit het dal is lang en zwaar, maar uiteindelijk leert Janna zichzelf te accepteren zoals ze is. En ontdekt ze wie ze is.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

nIEUWS DYSLEXIE EN DYSCALCULIE  
     
  Leerlingen met een dyslexie of dyscalculieverklaring hebben recht op extra tijd voor het maken van een toets of een examen.
Daarnaast kunnen deze leerlingen aanspraak maken op extra faciliteiten tijdens toetsen en examens, zoals bijvoorbeeld gesproken tekst.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen met dyslexie van 4GT, hebben een formulier thuis gekregen waarop de ouder(s)/verzorger(s) kunnen aangeven of hun kind gesproken tekst bij toetsen/examens wil. Ook kunnen ze op dit formulier aangeven voor welke vakken ze dit zouden willen. Graag dit formulier deze week weer inleveren bij de mentor.

 
 

ADHD, PDD-NOS, ASS, …  
     
  Leerlingen met één van bovengenoemde stoornissen hebben ook recht op extra tijd bij toetsen.

De diagnose moet dan beschreven staan in een onderzoeksverslag en dit verslag moet in het digitale dossier van de leerling staan.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

GROEN IN DE KLAS!  
     
  De leerlingen van 1 Kader laten het lokaal Beeldende Vorming groen kleuren. Iedere leerling heeft een potje gekleid, geglazuurd en deze gevuld met een plantje.

De leerlingen zorgen hier zelf voor en tekenen het groeiproces van hun plantje door het jaar heen. Wil je meer foto’s zien, kijk dan even op Instagram @demeerwaarde.barneveld

 
 

ZELF MONDKAPJES MAKEN  
     
  Bij Praktijkonderwijs hebben de leerlingen voor het vak Verkoop/Retail zelf mondkapjes gemaakt. Vervolgens hebben ze een advertentie gemaakt om dit mondkapje te promoten en mooi te etaleren.  
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl