MBO locatie De Meerwaarde

Op De Meerwaarde in Barneveld (MBO locatie De Meerwaarde) kun je een MBO-opleiding volgen in diverse vakgebieden. De Meerwaarde werkt voor het aanbod van MBO-opleidingen samen met MBO Amersfoort.

De opleidingen die op MBO locatie De Meerwaarde worden gegeven, zijn veelal BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg). BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één dag per week op school en werk je vier dagen per week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk en de theorie en begeleiding krijg je op MBO locatie De Meerwaarde.

Naast BBL-opleidingen worden er BOL-opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg) gegeven op MBO locatie De Meerwaarde. BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages (en bij sommige opleidingen ook bij onze leerbedrijven).

De Meerwaarde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum. MBO Amersfoort verzorgt de examinering. De studieloopbaanbegeleider (SLB) begeleidt de MBO-student gedurende de opleiding. De SLB verzorgt een substantieel aantal lessen en is ook verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming (BPV).

Elke opleiding heeft een uniek landelijk crebo-nummer. Dit nummer is belangrijk op het moment van aanmelden.