Ambitie, samenwerking en inspiratie

Ambitie

In onze FilosoVisie staat beschreven dat we levensecht leren belangrijk vinden voor onze jongeren. Wij geloven dat de impact op leren van jongeren het grootst is wanneer hun leeromgeving zo echt mogelijk is.
Door een actieve samenwerking met onze stakeholders, waaronder de bedrijven en instellingen in de regio, verbinden we de verschillende werelden van de jongere en de samenleving met elkaar. Jongeren kunnen op deze manier in een steeds bredere leeromgeving ontdekken wie ze zelf zijn en wat ze kunnen worden. Ze ontdekken dat fouten maken mag en wat veerkracht en samenwerken betekent. Zo kunnen ze bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

We vinden het daarnaast belangrijk om, in een tijd vol veranderingen in beroep en samenleving, samen met bedrijven en instellingen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Duurzaam, creatief en ondernemend. Deze relatie achten wij nodig om voor nu en in de toekomst onderwijs aan te bieden dat aansluit bij wat er in de wereld om ons heen wordt gevraagd. Onderwijs waarin jongeren voorbereid worden om op een goede manier te kunnen participeren in onze maatschappij. Daarom is niet alleen kwalificatie belangrijk, maar ook socialisatie en persoonsvorming.

Samenwerking

In de afgelopen jaren heeft het zoeken naar verbinding met de diverse stakeholders ertoe geleid dat De Meerwaarde in veel bedrijven en instellingen in de regio een goede samenwerkingspartner heeft gevonden, waardoor onze jongeren in het VMBO, het Praktijkonderwijs en het MBO de kans krijgen om in de praktijk goede stage- en werkervaringen op te doen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zich zo te oriënteren op een toekomstig beroep. We werken hierbij graag samen met onze stakeholders, onze educatieve partners. Ontwikkeling en verandering hebben namelijk de grootste kans van slagen als de meest belanghebbenden, er op een of andere manier bij betrokken worden. En waar de ene stakeholder “alleen” geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen op De Meerwaarde zal een andere stakeholder graag in de binnenring actief meewillen denken en -praten over de strategische doelen van De Meerwaarde. Verschillende inzichten en belangen worden bij elkaar gebracht en daaruit halen én bedrijven en instellingen én De Meerwaarde de beste elementen ter inspiratie en verbetering voor de toekomst.

Inspiratie

Wij willen als De Meerwaarde investeren in een goede relatie met onze stakeholders. Jaarlijks vindt de bijeenkomst “Samen broeden, gewoon een... eitje” plaats, waar we met elkaar in gesprek gaan over toekomstige ontwikkelingen en wat dit betekent voor onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zijn er de zogenaamde “binnenringen” geformeerd voor de verschillende sectoren, waar vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen meedenken over de  wijze waarop de krachten van onderwijs en bedrijven en instellingen gebundeld kunnen worden.