Leesplein

Op De Meerwaarde besteden we veel aandacht aan lezen. Lezen vergroot de woordenschat en wie meer leest wordt beter in spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven! Kortom: lezen is belangrijk voor de toekomst. 
Daarom is er op school een bibliotheek aanwezig: het Leesplein. Leerlingen kunnen  hier boeken lenen.
Het Leesplein bevindt zich op de begane grond achter de receptie bij de hoofdingang. Alle leerlingen zijn hier van harte welkom om een boek uit te komen zoeken.

Op de volgende tijden is er iemand aanwezig om de leerlingen te helpen:

Openingstijden:

maandag8.30 - 16.00 uur
dinsdag8.30 - 16.00 uur
woensdag8.30 - 16.00 uur
donderdag         8.30 - 16.00 uur
vrijdag8.30 - 13.00 uur

​Boeken inleveren kan altijd in een speciale boekenkar die naast de ingang staat.

Leesbevordering

Dat we als school lezen belangrijk vinden zie je terug in activiteiten die de leesvaardigheid vergroten. Er zijn vaste momenten voor klassikaal vrij lezen: de leerling leest een boek naar keuze. De regel hierbij is dat de leerling altijd een leesboek bij zich heeft.  
In de nieuwsbrief MEERweten wordt regelmatig een boekenpraat geplaatst. Hierin staat een recensie van een boek om leerlingen enthousiast te maken voor het lezen ervan. Dit boek wordt in dezelfde week ook in de klassen gepromoot.
De voorleeswedstrijd in de brugklas en het uitnodigen van een schrijver in de klas zijn andere activiteiten op het gebied van leesbevordering. 

Collectie boeken

Het Leesplein heeft Nederlandse , Engelse en Duitse leesboeken op verschillende niveaus. Voor leerlingen die dyslexie hebben zijn er zogenaamde Makkelijk Lezen boeken.  Deze boeken hebben een duidelijk lettertype, meer wit tussen regels en de zinnen zijn korter. Leerlingen met dyslexie zijn niet verplicht deze boeken te lezen, maar het is wel een aanrader. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van Passend Lezen: dit is een service van de bibliotheek waar ruim 75.000 gesproken boeken in staan. Zie voor meer informatie: folder Passend Lezen

Verder zijn er nog informatieve boeken en stripboeken te leen.

De boeken staan in de kasten op thema, volgens het concept 4you! Dit is speciaal ontwikkeld voor het VMBO, zodat leerlingen wat gemakkelijker een boek vinden dat aansluit bij hun interesses. Leesplezier staat bij ons voorop, want een boek dat over een onderwerp gaat dat je aanspreekt lees je makkelijker uit. We helpen de leerlingen graag bij het vinden van het juiste boek. 

Dit zijn de thema’s: 

Boeken lenen

We maken gebruik van het software programma Aura. Voor het lenen van een boek hebben leerlingen de app ‘Aura Library’ nodig:   
Deze app is gratis te downloaden in de App-store of Google-play.

In de brugklas krijgen leerlingen uitleg over het gebruik van de app en het Leesplein. 

Met de Aura Library app hebben leerlingen altijd en overal toegang tot de bibliotheek vanaf hun smartphone en/of tablet. Met de app kun je o.a.:

  • zien welke boeken je hebt geleend, en wat de inleverdatum is;
  • de geleende boeken verlengen;
  • zoeken in de catalogus (ook in die van de openbare bibliotheek Barneveld);
  • een boek reserveren en zien of het gereserveerde boek al binnen is;
  • pushberichten ontvangen die melden dat een geleend boek bijna ingeleverd moet worden. 

De uitleentermijn van een boek is 4 weken. Is een boek langer nodig, dan kan er nog 2x verlengd worden (tenzij het boek door iemand anders gereserveerd is, dan kan het boek niet meer verlengd worden). Verlengen kunnen leerlingen zelf doen in de app of door in te loggen op ‘Mijn Auraspace’ op de website van het Leesplein. Voordeel is dat dit ook vanuit huis gedaan kan worden. 

Door pushberichten van de app aan te zetten, krijgt de leerling een seintje als het boek ingeleverd moet worden. Ook wordt er naar de schoolmail van de leerlingen 2 dagen van te voren een herinneringsbericht gestuurd. Zodoende wordt de leerling gestimuleerd het boek op tijd weer in te leveren of te verlengen. 

Wordt het boek niet ingeleverd, dan volgen er meerdere herinneringen per mail. Deze mails worden ook naar ouder(s)/verzorger(s) gestuurd. Wanneer boeken niet worden ingeleverd en leerlingen niet reageren op de mail, stuurt de administratie een factuur van €17,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekening van de school en zal worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuw boek.

Als een boek ernstig beschadigd wordt ingeleverd, wordt eveneens een bedrag van €17,50 in rekening gebracht.

Website Leesplein

We hebben een eigen website waarop handige tips en allerlei informatie over lezen staat, er kan gezocht worden in de catalogus, je kunt er inloggen in ‘Mijn Auraspace’ (voor je uitleengegevens). Zie hier voor de website: https://demeerwaarde.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Vragen of onduidelijkheden? 

Stuur een mailtje naar: leesplein@demeerwaarde.nl