Geloof in elk Talent!


Wij willen iedere leerling (elk talent!) de kans bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
De belangrijkste drijfveren om iets te willen leren zijn persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid. 
Wij bereiken dit door een praktische manier van leren en een passende begeleiding.

Talenttijd

Leerlingen krijgen op De Meerwaarde Talenttijd, een lesblok per week waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Talenttijd is een standaard onderdeel van het lesprogramma het komt dus het hele jaar terug.

 

Hall of fame

In de school lopen veel toppers die al een mooie prestatie op hun naam hebben staan. Een overzicht hiervan is te zien in onze Hall of Fame.