Allround constructiewerker

Iets voor jou?
Unieke producten maken van metaal, kunststof of andere harde materialen op grootse machines; dat vakwerk heet verspanen.
Of bouw jij liever aan onderdelen en contstructies voor gebouwen, machines, kranen, bruggen en trappen? Heb jij gevoel voor techniek en wil jij graag met metaal en (grote) machines werken?
Dan past metaalbewerking bij jou!

Als allround constructiewerker werk je met moderne (CNC)-machines. Je bouwt constructies en verbindingen van metaal. Door te zagen, boren, knippen, buigen en lassen bouw jij mee aan delen van een brug, een trailer of proces- en opslagtanks. Wat je maakt, is natuurlijk afhankelijk van het bedrijf waar je werkt. Je hebt als allround constructiewerker een uitvoerende én controlerende rol. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk en daarnaast begeleidt je ook collega’s.

Crebonummer

:

25286

Domein:Metaaltechniek

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 3 jaar

 

 

 

Dit is jouw toekomst
Als allround constructiewerker maak je producten van metaal en van niet-metaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding
en kenmerken zich door hoge eisen aan kwaliteit en vakmanschap. Een constructiewerker werkt zowel in de werkplaats van het bedrijf, waar de
producten worden vervaardigt, als op locatie bij de klant waar de producten worden samengebouwd tot een geheel.
Als allround constructiewerker werk je bij een bedrijf dat staalconstructies bouwt of kun je werkzaam zijn in de machine- en apparatenbouw.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot allround constructiewerker. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt.
Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt. Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO.
In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 en 3 ga je je verdiepen en specialiseren.

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je leert machines en gereedschappen in- en afstellen, verschillende lastechnieken, bewerken van plaat-buis en profielmateriaal. Ook krijg je trainingen hoe je overzicht kunt houden over het productieproces en hoe je collega’s kunt begeleiden en instrueren. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap. In het tweede en derde jaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.

Aan het einde van het derde leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een
opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor allround constructiewerker. Tijdens de drie leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Heb je al een mbo niveau 2-diploma gehaald? Dan is het mogelijk om deze opleiding in twee jaar in plaats van drie jaar te doen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor vmbo, lbo, of vbo;
  • Theoretische leerweg: een diploma voor vmbo of mavo;
  • Gemengde leerweg: een diploma vmbo of mavo-vbo;
  • Basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2);
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb je een goede basis om de opleiding Werkvoorbereider (niveau 4) te volgen.