Monteur mechatronica

Iets voor jou?

Als monteur mechatronica bouw je machines, machineonderdelen en apparaten waarin zowel mechanische, elektronische als digitale onderdelen voorkomen. Dus, vind je het leuk om apparaten uit elkaar te halen? En wil je leren hoe alle onderdelen van een machine bewegen en met elkaar samenwerken?

Crebonummer

:

25342

Domein:Mechatronica

Niveau

:

2

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

2 jaar

 

Dit is jouw toekomst
Als monteur mechatronica combineer je meerdere vakgebieden: werktuigbouwkunde, elektronica en besturingstechniek. Dit betekent dat je verstand hebt van alle onderdelen van een machine: de bewegende onderdelen, de aansturing door de computer en de elektronische onderdelen.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot monteur mechatronica. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je
de theorie die je in je werk nodig hebt. Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 ga je je verdiepen en specialiseren. De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet.

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal mechatronische beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je leert de vaardigheden zoals lassen, buigen, walsen, zetten, pijpbewerken, draaien en frezen. Ook krijg je trainingen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. In de theorielessen leer je over hydraulica, pneumatiek, monteren en stellen, PLC-techniek, materialenkennis, tekenen, CAD-tekenen, ICT. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap.
In het tweede leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen. Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de
examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor monteur mechatronica.

Tijdens de twee leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet.

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • Diploma Lager beroepsonderwijs (lbo) of voorbereidend beroepsonderwijs (vbo);
  • Theoretische leerweg: een vmbo-diploma of mavo-diploma;
  • Gemengde leerweg: een vmbo-diploma of diploma mavo-vbo;
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
  • Diploma Entreeopleiding.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb een goede basis om door te stromen naar de opleiding ‘eerste monteur mechatronica’ op niveau 3.