Monteur elektrotechnische installaties

Iets voor jou?
In de elektrotechniek werk je met elektrotechnische apparaten en installaties. Als elektromonteur kom je in aanmerking met meeten regeltechniek, besturingstechniek en ICT. 

Als monteur elektrotechnische installaties werk je aan systemen waarbij elektrotechniek een grote rol speelt. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je werkt, werk je bijvoorbeeld aan de elektrotechnische installaties in gebouwen, datanetwerken(hardware), telecominstallaties, lichtinstallaties of een beveiligingsinstallatie.

Crebonummer

:

25333

Domein:Elektrotechniek

Niveau

:

2

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 2 jaar

 

 

 

Dit is jouw toekomst
Als monteur elektronische installaties voer je onderhoud en reparaties uit aan grote en complexe installaties. Het ene moment ben je en besturing aan het programmeren in de werkplaats en het volgende moment ben je actief met het onderhoud van een grote elektromotor in een fabriek. Geavanceerde schakelkasten kun je in elkaar zetten en je pleegt onderhoud aan robots, procescomputers en complexe meet- en regelsystemen. Jij zorgt ervoor dat een productieproces soepel blijft verlopen. Je hebt een afwisselende baan en werkt samen in
verschillende teams.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot monteur elektrotechnische installaties. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt. 

Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 ga je je verdiepen en specialiseren. 

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal elektrotechnische beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je leert de vaardigheden, het lezen en juist interpreteren van elektrotechnische tekeningen en schema’s, het installeren van buis- en kabelinstallatie en het monteren, bedraden en het installeren van schakel- en verdeelinrichtingen. Je leert de technieken om het testen van elektrotechnische installaties toe te passen. Ook krijg je trainingen op het gebied van veilig werken en meten in de elektrotechniek. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap. In het tweede leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken
en werk je toe naar het examen.

Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een
opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor monteur elektrotechnische installaties. Tijdens de twee leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang
van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij
verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van het Hoornbeeck College en MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet.

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • Diploma Lager beroepsonderwijs (lbo) of voorbereidend beroepsonderwijs (vbo);
  • Theoretische leerweg: een vmbo-diploma of mavo-diploma;
  • Gemengde leerweg: een vmbo-diploma of diploma mavo-vbo;
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
  • Diploma Entreeopleiding.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb een goede basis om door te stromen naar de opleiding ‘Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit’ of ‘Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen’ op niveau 3.