Helpende Zorg en Welzijn

Iets voor jou?
Jij bent zorgzaam, legt gemakkelijk contact en hebt veel inlevingsvermogen. Plannen en organiseren gaat jou goed af en je werkt graag in een team. Werken in zorg en welzijn is flink aanpakken, maar dat vind jij geen probleem. Met jouw positieve kijk op het leven en je grote verantwoordelijkheidsgevoel zet jij je graag in voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Crebonummer

:

25498

Domein:Dienstverlening

Niveau

:

2

Leerweg

:

BOL

Duur opleiding

:

gemiddeld 2 jaar

Instroommomenten

:

doorlopend


Opleidingskosten*
Per schooljaar worden kosten voor deze opleiding in rekening gebracht.

Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een voltijd mbo-opleiding volgt.
Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.155,00 per schooljaar. De overige bijkomende kosten (o.a. voor boeken, licenties en andere leermiddelen) zijn nog niet vastgesteld.

Je betaalt geen lesgeld als je op 1 augustus een deeltijd mbo-opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar.

* De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Toelatingseisen
Om deze opleiding te volgen moet je voldoen aan één van de volgende eisen:

 • je bent 16 jaar of ouder en hebt minimaal een paar jaar voortgezet onderwijs gehad;
 • je bent in het bezit van een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, sector zorg en welzijn;
 • je bent in het bezit van een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4;
 • je bent in het bezit van een diploma dat gelijkwaardig is aan één van de hierboven genoemde diploma's (ter beoordeling van De Meerwaarde).

Een vmbo-diploma in de aanverwante vakrichting geeft mogelijkheid tot versnelde doorstroom.

Dit is jouw toekomst
Een fijne leef- en woonomgeving creëren voor mensen die hulp nodig hebben of voor kinderen: dat is wat jij doet. Jij helpt hen zowel bij hun persoonlijke verzorging als in het huishouden. Je kan helpen bij het eten en drinken, wassen en aankleden. En natuurlijk bied je een luisterend oor. Het is dankbaar werk: jouw inzet is voor de mensen die jij helpt van grote waarde. Jouw werkplek is bij een zorg- of welzijnsinstelling, zoals een verzorgings-verpleeghuis, buurthuis, kinderdagverblijf of een instelling voor mensen met een beperking. Maar je kunt ook bij mensen thuis werken.

BGO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Neboplus, door de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO).

De Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO) is dé plek waar jij als verzorgend talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een driejarige opleiding op niveau 3 in de directe beroepspraktijk bij Neboplus in Barneveld.
 
Zo ziet jouw opleiding eruit
De opleiding tot helpende zorg en welzijn duurt twee jaar is een beroepsopleidende leerweg (BOL). Dat betekent dat je vijf dagen in de week op school zit. Je maakt daar op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages.

Kerntaken en verplichte vakken
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een helpende zorg en welzijn precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens deze opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • je voert dienstverlenende werkzaamheden uit;
 • je bereidt werkzaamheden voor en stemt af;
 • je maakt ruimtes gebruiksklaar;
 • je treedt op als aanspreekpunt;
 • je voert eenvoudige adminstratieve werkzaamheden uit;
 • je assisateert bij voorraadbeheer;
 • je draagt bij aan een veilige situatie;
 • je voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit;
 • je voert werkzaamheden uit gericht op voeding;
 • je evalueert de werkzaamheden;
 • je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn;
 • je ondersteunt bij wonen en huishouden;
 • je ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL;
 • je assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten.

Examinering:

 • bovengenoemde kerntaken;
 • Loopbaan en Burgerschap (LB);
 • Nederlands;
 • rekenen.

Vervolgopleidingen
Na de opleiding tot helpende zorg en welzijn kun je de opleidingen verzorgende, welzijn of andere MBO-opleidingen op niveau 3 volgen.