Metselaar

Iets voor jou?
Ben jij handig en kun je goed maten en vormen schatten? Zie je graag resultaat? Ben je graag buiten en vind je vroeg opstaan geen probleem? Dan is metselaar in de bouw misschien wel iets voor jou. Het is best zwaar werk, dus je moet wel gezond zijn en een goede conditie hebben. Je werkt graag zelfstandig en je voelt je verantwoordelijk voor je werk.

Crebonummer

:

25103

Domein:Bouwtechniek

Niveau

:

2

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 2 jaar

Instroommomenten

:

doorlopend

Opleidingskosten*
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 240,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 582,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Toelatingseisen
Om deze opleiding te volgen moet je voldoen aan één van de volgende eisen:

 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de basisberoepsgerichte leerweg, sector techniek;
 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de basisberoepsgerichte leerweg van een andere sector, met wiskunde en natuur- en scheikunde 1 als vak;
 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg of hoger, met wiskunde en natuur- en scheikunde 1 als vak;
 • Je bent in het bezit van een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4;
 • Je bent in het bezit van een diploma dat gelijkwaardig is aan één van de hierboven genoemde diploma's (ter beoordeling van De Meerwaarde).

Een vmbo-diploma in de aanverwante vakrichting geeft mogelijkheid tot versnelde doorstroom.

Dit is jouw toekomst
Jij metselt steen op steen of je lijmt blokken op elkaar. Je zorgt voor een nette voeg. Je maakt fundamenten, muren en schoorstenen in elke gewenste vorm. Je kunt niet alleen metselen, ook kun je steigers stellen en monteren.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Je volgt bij De Meerwaarde de beroepsbegeleidende leerweg. Dat is werken en tegelijkertijd leren: je werkt al bij een metselbedrijf en gaat één dag per week naar school in Barneveld. Je kunt op elk gewenst moment in het jaar beginnen met je opleiding.

Kerntaken en examinering
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft samen met de werkgeversorganisatie afspraken gemaakt over wat een metselaar op niveau 2 precies moet kunnen. Dit noemen we kerntaken. Tijdens deze opleiding leer je de volgende kerntaken:

 • het uitvoeren van metselwerkzaamheden;
 • het uitvoeren van lijmwerkzaamheden.

Examinering:

 • bovengenoemde kerntaken;
 • Loopbaan en Burgerschap (LB);
 • Nederlands;
 • rekenen.

Keuzedelen
Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Vervolgopleidingen
Na deze opleiding kun je de vervolgopleidingen allround metselaar op niveau 3 of ondernemersdiploma metselbedrijf volgen.