Allround timmerman

Iets voor jou?
Jij bent handig en werkt graag in teamverband aan een resultaat. Jouw handen zijn altijd bezig.
Rekenen gaat jou goed af en jouw ruimtelijk inzicht is dik in orde. Jij werkt graag zelfstandig en hebt aan een half woord genoeg om aan de slag te gaan. Uiteraard heb jij een goede lichamelijke conditie en lukt het jou om zonder problemen vroeg op te staan. Buiten werken vind je prima.

Crebonummer

:25118

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

2 jaar

Instroommomenten

:

doorlopend

Opleidingskosten*
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 240,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 582,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Dit is jouw toekomst
Zonder jouw vakwerk komt geen gebouw van de grond. Jij werkt zelfstandig en legt gewapend met tekeningen, papier en potlood de basis voor bouwwerken. Zo maak en bevestig jij constructies en onderdelen. Zoals een kapconstructie voor een dak, een dakkapel, kozijnen, trappen of balklagen. Je bent een organisator en kunt je collega's aansturen. Kortom: je bent een onmisbare schakel bij nieuwbouw, renovatie of restauratie.

Zo ziet jouw opleiding eruit
De opleiding tot allround timmerman is een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je al een baan in de richting van de opleiding moet hebben bij een erkend leerbedrijf. Naast je werk volg je één dag in de week theorielessen bij De Meerwaarde. Dat zijn zowel technische als algemeen vormende vakken, zoals taal en rekenen. Voor de algemeen vormende vakken doe je een theoretisch examen, de technische vakken worden getoetst met een proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en examinering
Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een allround constructiewerker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.
Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Het uitzetten en maatvoeren;
 • Het bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab) elementen;
 • Het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden van collega’s.

Examinering:

 • bovengenoemde kerntaken;
 • Loopbaan en Burgerschap (LB);
 • Nederlands;
 • rekenen.

Keuzedelen
Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen
Om deze opleiding te volgen moet je voldoen aan één van de volgende eisen:

 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg, sector techniek;
 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg van een andere sector, met wiskunde als vak;
 • Je bent in het bezit van een mbo-diploma niveau 2 in een verwante beroepsrichting.

Vervolgopleidingen
Na deze opleiding kun je o.a. de volgende opleidingen op niveau 4 volgen:

 • Assistent Uitvoerder Burger en Utiliteitsbouw, middenkaderopleiding op niveau 4;
 • Bouwkundig opzichter of bouwkundig tekenaar (SVB);
 • Voorbereidend jaar van de opleiding docent bouwtechnieken;
 • Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH).