Allround metselaar

Iets voor jou?
Heb jij gemerkt dat je metselen mooi vindt en ben je klaar voor een nieuwe stap? Zelfstandig en een verantwoordelijk type? Als je ook goed bent in het lezen van bouwtekeningen en het plannen van metselwerk, dan kun je allround metselaar worden. Je moet wel graag in de buitenlucht werken en een goede lichamelijke conditie hebben.

Crebonummer

:25102

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

2 jaar

Instroommomenten

:

doorlopend


Opleidingskosten*
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 240,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 582,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Dit is jouw toekomst
Met jouw ervaring in de bouw weet je hoeveel tijd je voor een opdracht nodig hebt. Jouw planningen zijn dan ook scherp, maar haalbaar. Je maakt fundamenten, muren en schoorstenen in elke gewenste vorm. Je kunt niet alleen metselen, ook kun je steigers stellen en monteren. Veel van de voorbereiding van je werk doe je met computerprogramma’s.

Zo ziet jouw opleiding eruit
De opleiding tot allround metselaar is een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je al een baan in de richting van de opleiding moet hebben bij een erkend leerbedrijf. Naast je werk volg je één dag in de week theorielessen bij De Meerwaarde. Dat zijn zowel technische als algemeen vormende vakken, zoals taal en rekenen. Voor de algemeen vormende vakken doe je een theoretisch examen, de technische vakken worden getoetst met een proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en examinering
Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een allround constructiewerker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.
Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Het uitvoeren van metselwerkzaamheden uit (alle uitstroomprofielen);
 • Het organiseren van dagelijkse werkzaamheden van collega’s (alle uitstroomprofielen);
 • Het uitvoeren van lijmwerkzaamheden (bij uitstroomprofiel nieuwe metseltechnieken);
 • Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (bij uitstroomprofiel herstel en restauratie);
 • Het uitvoeren van betonwerkzaamheden (bij uitstroomprofiel aan- en verbouw).

Examinering:

 • bovengenoemde kerntaken;
 • Loopbaan en Burgerschap (LB);
 • Nederlands;
 • rekenen.

Keuzedelen
Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen
Om deze opleiding te volgen moet je voldoen aan één van de volgende eisen:

 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg, sector techniek;
 • Je bent in het bezit van een vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg van een andere sector, met wiskunde als vak;
 • Je bent in het bezit van een mbo-diploma niveau 2 in een verwante beroepsrichting.

Vervolgopleidingen
Na deze opleiding kun je diverse MBO opleidingen op niveau 4 volgen.