Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Iets voor jou?
In de elektrotechniek werk je met elektrotechnische apparaten en installaties. Als elektromonteur kom je in aanmerking met meet- en regeltechniek, besturingstechniek en ICT.

Als eerste monteur elektrotechnische installaties werk je aan systemen waarbij elektrotechniek een grote rol speelt. Het keuren van elektrotechnische installaties is hierbij een centraal en belangrijk thema. Een eerste monteur elektrotechnische installaties weet hoe elektrotechnische installaties in de woningbouw en utiliteit volgens de norm moeten worden opgeleverd.

Crebonummer

:

25332

Domein:Elektrotechniek

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 3 jaar

 

 

 

Dit is jouw toekomst
Als eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit voer je onderhoud en reparaties uit aan grote en complexe installaties. Het ene moment ben je en besturing aan het programmeren in de werkplaats en het volgende moment ben je actief met het onderhoud van een grote elektromotor in een fabriek. Geavanceerde schakelkasten kun je in elkaar zetten en je pleegt onderhoud aan robots, procescomputers en complexe meet- en regelsystemen. Jij zorgt ervoor dat een productieproces soepel blijft verlopen.
Je hebt een afwisselende baan en werkt samen in verschillende teams. Als eerste monteur ben je ook verantwoordelijk voor het begeleiden van collega’s. Je hebt een afwisselende baan en werkt samen in verschillende teams.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt. Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst
van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 en 3 ga je je verdiepen en specialiseren.

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal elektrotechnische beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je leert de vaardigheden, het lezen en juist interpreteren van elektrotechnische tekeningen en schema’s, het installeren van buis- en kabelinstallatie en het monteren, bedraden en het installeren van schakel- en verdeelinrichtingen. Je leert de technieken om het testen van elektrotechnische installaties toe te passen.
Ook krijg je trainingen op het gebied van veilig werken en meten in de elektrotechniek en leer je het begeleiden van collega’s of andere werknemers. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap. In het tweede en derde leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.

Aan het einde van het derde leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor monteur elektrotechnische installaties. Tijdens de drie leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor vmbo, lbo, of vbo;
  • Theoretische leerweg: een diploma voor vmbo of mavo;
  • Gemengde leerweg: een diploma vmbo of mavo-vbo;
  • Basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2);
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb je een goede basis om de opleiding 'technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit' (niveau 4) te volgen.