Verzorgende IG

Iets voor jou?
Ben jij sociaal en zorg je graag voor anderen? Wil je mensen graag begrijpen en ben je eerlijk, betrouwbaar en flexibel? Dan is de opleiding Verzorgende IG misschien iets voor jou!
 
Je kijkt goed naar de mensen die je verzorgt. Daarom zie je het direct als ze iets nodig hebben. Je wacht niet af tot er iets gebeurt, maar je bedenkt vooraf hoe jullie dingen het best kunnen doen. Verder hou je rekening met de mensen met wie je werkt: collega’s, de cliënten en de mensen daaromheen.
 
Als verzorgende IG stel je je flexibel op en ben je alert op verandering in zorgvragen. Je bent integer en hebt een vraaggerichte, inlevende en sociale houding. Als verzorgende IG ben je creatief en proactief meedenkend, treed je daadkrachtig op, kom je afspraken na en toon je initiatief en verantwoordelijkheid. Jij houdt  bij je werkzaamheden rekening met de mogelijkheden, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en de levensbeschouwing van de zorgvrager, naastbetrokkenen en collega’s. Je bent gericht op het bevorderen van de eigen regie.
 
Je werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. Je hebt  een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling. Je bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig. Je eigen normen en waarden hanteer je op een professionele manier en ben je je bewust van het effect van je eigen handelen en gedrag. Je toont respect voor de zorgvrager en naastbetrokkenen en bewaakt dat je zelf ook met respect wordt behandelt.
 

Crebonummer

:

25656

Domein:Zorg en Welzijn

Niveau

:

3

Leerweg

:

BOL

Duur opleiding 

:

3 jaar

 
Opleidingskosten
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.
Voor een BOL-opleiding is het lesgeld circa  € 1.168,- per schooljaar. 
De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.
 
Toelatingseisen
  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Aanvullende toelatingseisen
Je stageadres kan vragen om een hepatitis B-vaccinatie.
 
Dit is jouw toekomst
Als verzorgende-IG kun je op verschillende plekken werken in de individuele gezondheidszorg (IG). Bijvoorbeeld in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Of in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of kraamzorg.
De werkzaamheden zijn overal anders. Soms probeer je mensen te helpen om dingen zelf te doen. En soms neem je dingen over, als mensen die zelf niet kunnen. Je geeft mensen advies en begeleiding.
 
Kans op werk
SBB geeft informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.
 

BGO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Neboplus, door de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO).

De Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO) is dé plek waar jij als verzorgend talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een driejarige opleiding op niveau 3 in de directe beroepspraktijk bij Neboplus in Barneveld.

Zo ziet jouw opleiding eruit
In de beroeps- opleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnen- schoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3.
De opleiding duurt drie jaar.
Je krijgt  ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.
 
Leren in een onderwijsbedrijf
Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom bieden wij de BOL-opleiding aan bij een onderwijsbedrijf in Barneveld. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.
Je kunt de BOL-opleiding volgen bij het onderwijsbedrijf Neboplus in Barneveld.
 
Twee diploma’s bij afstuderen?
Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.
 
Kerntaken en verplichte vakken
Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een Verzorgende IG precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Keuzedelen is een verplicht onderdeel van je opleiding.
Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
  • Je biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
Keuzedelen
Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. 
 
Vervolgopleidingen
Na de opleiding verzorgende IG kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding, bijvoorbeeld  mbo Verpleegkundige.