Verspaner

Iets voor jou?
Unieke producten maken van metaal, kunststof of andere harde materialen op grootse machines; dat vakwerk heet verspanen.
Of bouw jij liever aan onderdelen en contstructies voor gebouwen, machines, kranen, bruggen en trappen? Heb jij gevoel voor techniek en wil jij graag met metaal en (grote) machines werken?
Dan past metaalbewerking bij jou!

Als verspaner maak je onderdelen van metaal, kunststof of andere harde materialen voor machines, motoren en apparaten. Je gebruikt daarbij een (computergestuurde) machine. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je werkt kun je bijvoorbeeld onderdelen van een machine voor een fabriek maken. Ook grote producten, zoals een as van een windmolen, olieafsluiters of producten voor de landbouw kun je als verspaner maken.

Crebonummer

:

25302

Domein:Metaaltechniek

Niveau

:

2

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 2 jaar

Start opleiding:Deze opleiding start in het schooljaar 2020-2021

Dit is jouw toekomst
Als verspaner werk je met harde materialen, die je een vorm geeft door kleine deeltjes ervan weg te nemen. Dit is het echte verspaanwerk en dat vind je in verschillende beroepen. Ga je de fijnmechanische techniek in? Dan maak je precisieapparatuur en instrumenten, zoals je die ziet in ziekenhuizen, tandartspraktijken, in de luchtvaart en in computers. Je kunt ook gaan werken bij een bedrijf dat machineonderdelen van staal of
kunststof vervaardigt. Je hebt een afwisselende baan en werkt samen in verschillende teams.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot verspaner. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt.

Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 ga je je verdiepen en specialiseren.

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd.
Je leert de vaardigheden zoals draaien en frezen. In de theorielessen leer je lastechnologieën, materialenkennis, tekenen, tekeningen lezen en ICT. Ook is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen,studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap. In het tweede leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.
Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een
opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor verspaner.

Tijdens de twee leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet.

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • Diploma Lager beroepsonderwijs (lbo) of voorbereidend beroepsonderwijs (vbo);
  • Theoretische leerweg: een vmbo-diploma of mavo-diploma;
  • Gemengde leerweg: een vmbo-diploma of diploma mavo-vbo;
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
  • Diploma Entreeopleiding.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb een goede basis om door te stromen naar de opleiding ‘allround verspaner’ op niveau 3.