Allround verspaner

Iets voor jou?
Unieke producten maken van metaal, kunststof of andere harde materialen op grootse machines; dat vakwerk heet verspanen.
Of bouw jij liever aan onderdelen en contstructies voor gebouwen, machines, kranen, bruggen en trappen? Heb jij gevoel voor techniek en wil jij graag met metaal en (grote) machines werken?
Dan past metaalbewerking bij jou!

Als verspaner maak je onderdelen van metaal, kunststof of andere harde materialen voor machines, motoren en apparaten. Je gebruikt daarbij een (computergestuurde) machine. Afhankelijk van het soort bedrijf waar je werkt kun je bijvoorbeeld onderdelen van een machine voor een fabriek maken. Ook grote producten, zoals een as van een windmolen, olieafsluiters of producten voor de landbouw kun je als verspaner maken.

Crebonummer

:

25298

Domein:Metaaltechniek

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 3 jaar

Start opleiding

:

Deze opleiding start in 2020-2021.

Dit is jouw toekomst
Als allround verspaner werk je over het algemeen in een werkplaats binnen het bedrijf. Je kunt werken bij veel verschillende bedrijven in de metaalsector.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot allround verspaner. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt.

Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 en 3 ga je je verdiepen en specialiseren.

Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je leert het voorbereiden van verspanende bewerkingen, machines gereed maken voor productie en uitvoeren van verspanende bewerkingen. Je leert nauwkeurig je eigen werk te meten en controleren en hoe je de gebruikte apparatuur moet onderhouden. Je krijgt trainingen op het gebied van voorbereiden en schrijven van CNC-programma’s en je leert middels simulatie CNC-programma’s te testen. Ook leer je hoe je nauwkeurig de projectgegevens moet administreren en archiveren. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap.
In het tweede en derde jaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.

Aan het einde van het derde leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een
opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor allround verspaner. Tijdens de drie leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Heb je al een mbo niveau 2-diploma gehaald? Dan is het mogelijk om deze opleiding in twee jaar in plaats van drie jaar te doen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor vmbo, lbo, of vbo;
  • Theoretische leerweg: een diploma voor vmbo of mavo;
  • Gemengde leerweg: een diploma vmbo of mavo-vbo;
  • Basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2);
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb je een goede basis om de opleiding Research instrumentenmaker (niveau 4) te volgen.