Eerste monteur mechatronica

Iets voor jou?
Als eerste monteur mechatronica bouw, regel en test je zelfstandig mechatronische producten, zoals liften, sorteermachines en verpakkingsmachines. Vaak ben je dan al betrokken geweest bij het ontwikkelen van de machine. Je hebt meegedacht over de toegepaste techniek en je hebt advies gegeven aan ontwerpers. Ook onderhoud en het oplossen van storingen zijn jouw taken.

Crebonummer

:

25340

Domein:Metaaltechniek

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 3 jaar

 

Dit is jouw toekomst
Bij metaalbewerken denk je in de eerste instantie vaak aan lassen. Maar ook knippen, snijden, buigen, zagen en boren en snijbanden behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Dit is het werk van een plaatwerker. Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, kun je
bijvoorbeeld spanten maken voor gebouwen, of frames en omkastingen maken voor machines.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een driejarige opleiding op niveau 3. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot eerste monteur mechatronica. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf. Zo leer je het vak in de praktijk,  en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt. Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 en 3 ga je je verdiepen en specialiseren. De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris
voor het werk wat je doet.

 
Tijdens de lesdagen op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal mechatronische beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Mechatronica is het bouwen en aansturen van ingewikkelde machines en apparaten. Daarom leren wij je alles over mechanische en constructieve technieken, maar ook veel over hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek en meet- en regeltechniek. Deze kennis heb je nodig om machines, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij productieprocessen
in de industrie, te kunnen bouwen en onderhouden. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen,
studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap. In het tweede en derde leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.

Aan het einde van het derde leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een
opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor eerste monteur mechatronica. Tijdens de drie leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij
verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Heb je al een mbo niveau 2-diploma gehaald? Dan is het mogelijk om deze opleiding in twee jaar in plaats van drie jaar te doen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor vmbo, lbo, of vbo;
  • Theoretische leerweg: een diploma voor vmbo of mavo;
  • Gemengde leerweg: een diploma vmbo of mavo-vbo;
  • Basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2);
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb een goede basis om door te stromen de opleiding ‘technicus mechatronica systemen’ op niveau 4.