Eerste monteur woning

Iets voor jou?

In de installatietechniek werk je met installaties voor gas, water, centrale verwarming en sanitair in gebouwen. Als monteur in de installatietechniek kun je deze systemen aanleggen, wijzigen en onderhouden.

Als eerste monteur werktuigkundige installaties woning werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Je regelt werktuigkundige installaties in en je legt deze systemen aan in gebouwen. Daarbij begeleid je andere monteurs.

Crebonummer

:

25349

Domein:Installatietechniek

Niveau

:

3

Leerweg

:

BBL

Duur opleiding

:

gemiddeld 3 jaar

 

Dit is jouw toekomst
Als eerste monteur werktuigkundige installaties woning werk je in woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen (flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen). Je installeert en legt kabels en leidingen voor gas, water, riolering, centrale verwarming en ventilatiesystemen aan. Als eerste monteur ben je ook verantwoordelijk voor het begeleiden van collega’s.

BTO
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO).

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is dé plek waar jij als technisch talent leert werken, en werkend leert. Je volgt een tweejarige opleiding op niveau 2. Hierdoor kun je als geslaagde verspaner direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de BTO-lidbedrijven!
Klik hier voor meer informatie over BTO.

Zo ziet jouw opleiding eruit
Binnen BTO leiden we je op tot eerste monteur werktuigkundige installaties woning. We combineren theorie met praktijk; dé manier om het vak te leren terwijl je werkt. Je werkt twee dagen per week bij BTO en daarnaast werk je drie dagen per week bij een BTO-lidbedrijf.
Zo leer je het vak in de praktijk, en leer je de theorie die je in je werk nodig hebt.

Als je je opleiding bij BTO volgt, kom je in dienst van BTO. In het eerste leerjaar volg je minimaal vier weken een introductieprogramma op de leerlocatie van BTO. Daarna volg je het gehele jaar het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen leren en werken op de leerlocatie van BTO. In leerjaar 2 en 3 ga je je verdiepen en specialiseren.

Tijdens de lesdagen krijg op de leerlocatie in Barneveld krijg je theorievakken gecombineerd met beroepstaken. Na leerjaar 1 heb je een aantal wertuigkundige installatietechnieken beroepstaken gevolgd en de basisvaardigheden geleerd. Je krijgt gedurende de opleiding steeds meer materialen- en gereedschapskennis. Je leert vaardigheden zoals zacht solderen, optrompen en hardsolderen, knellen en persen, bewerken en
buigen van een kunststof buis, stalen buis buigen (koud en warm), het maken van lasverbindingen en fitverbindingen, het lezen van werktuigkundige tekeningen en schema’s en juist interpreteren. Je gaat je verdiepen in het installeren van watertoevoerinstallaties, gasgestookte ketels, spijsbereiders, zonneboilersystemen, testen en in gebruikstellen, elektrotechniek voor de installatietechniek,
werken met warmtepompsystemen.
Ook krijg je trainingen op het gebied van veilig werken en praktisch leidinggeven in de installatietechniek. Daarnaast is er aandacht voor de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen en studieloopbaanbegeleiding en identiteitsvorming en burgerschap.
In het tweede en derde leerjaar volg je de verdiepende beroepstaken en werk je toe naar het examen.
Aan het einde van het derde leerjaar vindt de examinering plaats door middel van een aantal proeven van bekwaamheid. Daarbij voer je een opdracht uit en wordt je bevraagd door een praktijkinstructeur en docent. Je behaalt hiermee een landelijk erkend diploma voor eerste monteur werktuigkundige installaties woning.

Tijdens de drie leerjaren vinden er verschillende beoordelingsgesprekken plaats, waarin de voortgang van jouw BTO-opleiding wordt besproken. Naast het behalen van je diploma vinden we het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Wij verwachten van jou een gemotiveerde houding, zoals het nemen van verantwoordelijkheid, klantgericht werken en afspraken nakomen.

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de opleiding verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van MBO locatie De Meerwaarde. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Opleidingskosten
De opleiding wordt volledig betaald door de BTO-lidbedrijven. Er zijn dus voor jou geen kosten verbonden aan je opleiding en je ontvangt salaris voor het werk wat je doet

Toelatingseisen
Je kunt je aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent en in bezit bent van één van de hierna per opleidingsniveau genoemde documenten.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor vmbo, lbo, of vbo;
  • Theoretische leerweg: een diploma voor vmbo of mavo;
  • Gemengde leerweg: een diploma vmbo of mavo-vbo;
  • Basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2);
  • Een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Vervolgopleiding
Met deze opleiding heb je een goede basis om door te stromen naar een opleiding op niveau 4, zoals 'werkvoorbereider installaties' of 'technisch leidinggevende'.